Team of AeroVision


      
Leon Hendriks
Managing Partner
“Verbinden, betrokken en oorspronkelijk zijn voor mij de kernwaarden waarmee ik actief mensen en organisaties bij elkaar breng rondom het gebruik van geo-informatie in al haar facetten. Na mijn achtergrond in de productie en distributie van geodata (fotogrammetrie en remote sensing), ben ik in 2002 actief aan de kant van de klant, de gebruiker gaan staan. Als sparring partner, meedenker, organisator, inkoopbegeleider, maar vooral als onafhankelijke verbinder en kennisbron.

Specialismen: betrokken, resultaatgericht, oog voor alle spelers in het veld, vertalen van kennis naar praktische invulling, vernieuwend meedenken, verbinden en co√∂peratief, sturend waar nodig met  respect voor belangen.”      
Tamme van der Wal
Partner
“Ik werk graag met organisaties en professionals aan identificeren en verkrijgen van geo-informatie voor strategisch en innovatief gebruik. Daarom ben ik de afgelopen jaren vooral in de landbouw actief, waar geo-informatie in allerlei vormen toegepast wordt, van boerderij tot Europese Commissie. Met name de toepassing van satellietnavigatie, aardobservatie en drones hebben mijn belangstelling, tegenwoordig i.c.m. IoT, data analytics en Open Data. Behalve aan de data inwinning werk ik aan de implementatie en acceptatie van technologie in complexe omgevingen met tegenstrijdige belangen. Ook help ik graag met het organiseren van financiering van projecten en programma’s rondom de verwerving van kennis, tools of data.


Specialismen: Inventariseren en analyseren van gebruikswensen en het vertalen in technische specificaties en bestekken; Het begeleiden van innovaties en het daarbij identificeren van gebruiksbarri√®res; Maken van innovatie-agenda’s, roadmaps en strategische ontwikkellijnen; projectplannen en -voorstellen ontwikkelen.”
      
Hans Versluijs
Senior Advisor
“Na mijn studie Geodesie (TUD) ben ik mij gaan specialiseren in (locatiegerichte) informatievoorziening. Mijn specifieke rol is om te ontdekken welke informatie een organisatie nodig heeft en om de klant naar wens te ontzorgen bij het realiseren van een adequate informatievoorziening. Dat doe ik inmiddels al ruim 30 jaar met veel plezier!”

Specialismen: (Europese) inkoop van geodata, -ICT en –diensten, vaststellen functionele informatiebehoeften, opstellen geo-informatievisies en -beleid, kwaliteitsmonitoring en opstellen verbeterplannen, uitvoeren risicoanalyses en opstellen risicobeheersingsplannen, coachen van medewerkers in een nieuwe rol.      
Willem de Kock
Projectadvisor
“Als opgeleid Sociaal Geograaf en Planoloog benader ik vraagstukken disciplinair en integraal. Deze vraagstukken hebben vaak een ruimtelijk en sociaal component waarbij het gebruik van Geo informatie een grote rol speelt. Hierbij ben ik in staat om mensen met verschillende vak inhouden te verbinden en met of voor hen tot een gedragen advies te komen. Ik heb een passie voor topografie en van de uitdagingen in de stedelijke omgeving krijg ik energie.

In mijn rol als projectleider van gesubsidieerde nationale en internationale onderzoeksprojecten heb ik ervaring opgedaan in het aansturen van projecten en deze tot een kwalitatief resultaat te brengen. In mijn rol als adviseur bij samenwerkingstrajecten van overheidsorganisaties, staat de behoefte van de gebruiker centraal en het geven van advies ten behoeve van het gebruik van Geo informatie. Tijdsdruk en uiteenlopende belangen belemmeren mij niet om kritisch en resultaatgericht te werk te gaan.”      
Jeroen Verschoore
Projectadvisor
“Na mijn opleiding Milieukunde (specialisatie geo-informatie) heb ik mij vooral gericht op de vakgebieden landbouw en natuur. Vanuit de landbouw praktijk heb ik 15 jaar ervaring in precisielandbouw. Binnen Nederlands grootste boerderij heb ik gewerkt aan de implementatie van diverse GNSS, Sensing en bijbehorende software technologie. Verder was ik betrokken bij alle grote innovatie projecten die in Nederland zijn uitgevoerd op dit gebied."

Specialismen: Het bij elkaar brengen van diverse disciplines van praktijk tot wetenschap, verschillende “werelden” inzichtelijk maken en laten communiceren (bruggen bouwen), analyseren van de gebruikerswensen en deze vertalen naar een ontwerp, project management, planning, draaiboeken en organisatie en software implementatie en realisatie.      
Bauke Abma
Agro-Meteorologist
“Na mijn bul aan de Wageningen University ben ik 16 jaar als allround meteoroloog werkzaam geweest bij 3 top meteobedrijven in Nederland. Mijn specialismen zijn daarbij agro en nautisch. Daarna ben ik enkele jaren werkzaam geweest in het onderwijs m.b.t. natuur- en wiskunde en sportcoaching en -training en nu bij AeroVision als agro-meteo en geo-adviseur.

Kernwaarden: brede kennis, multidisciplinaire aanpak, sterk analytisch, complexe systemen terugbrengen tot kernwaarden en praktische kernoplossingen, technisch.”      
Anita Koning
Office Manager
“Office Manager, klantvriendelijk en de stille kracht achter de schermen.”      
Jos Anneveld
Independent Advisor
“Ik richt me graag op advies over visie, strategie en beleid en doe dat natuurlijk het beste op de gebieden die ik ken. Ik heb uitgebreide internationale ervaring en heb eerder gewerkt bij het Kadaster, in de software-industrie en langdurig als directeur bij een gerenommeerd ingenieursbureau. Ik ben zowel geodetisch ingenieur als jurist en heb een senior management opleiding gevold aan de Harvard Business School.”


In addition, AeroVision uses a network of experts and domain experts who are associated to us.