X
GO

Leks Bolderdijk

 

 

 Projectadviseur Duurzame Landbouw

 Stuur een email LinkedIn

 

 

 


Als boerenzoon heb ik altijd interesse gehad in de agrarische sector. Met een Bsc in Bedrijfskunde en Sociologie heb ik deze interesse verder kunnen aankleden. Want ik vind het leuk om aan technologische innovaties te werken om bedrijfsmaatschappelijke problemen in de sector op te lossen.


Zodoende werk ik sinds 2016 als zelfstandig agrarisch dronebedrijf. Onder de naam ABdrone. In 2021 was ik medeoprichter van WeedaGo. Een startup voor onkruidbestrijding met robots. Bij Aerovision wil ik mijn ervaringen gebruiken om de agrarische sector te verduurzamen. Dit ga ik doen door innovatieve projecten te initiëren en begeleiden.

 

Markten | Sectoren

Expertises

Precisie Landbouw
Duurzame landbouw

- Analyseren van gebruikswensen

Remote Sensing
Drones

- Vertalen van technische specificaties en bestekken

 

 

 

- Begeleiden van innovaties en daarbij het identificeren van gebruik barrières

 

- Ontwikkelen van innovatie-agenda’s, roadmaps en strategische ontwikkellijnen

 

 

 

 

 

Projecten

  • SQAT
  • Nationaal Groeifonds

 

Blogs & Artikelen

Spot spraying
1) NPPL https://youtu.be/UOMazxx9oSc?si=ZRaKCX4lBMZanfxl
2) https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/12/23/alleen-het-onkruid-spuiten-niet-het-gewas

 

Strokenteelt in de Veenkolonien (ABdrone) projectmanagement voor 3 akkerbouwbedrijven https://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/boerenexperimenten

 

Akkerranden met zonnepanelen
1) Louis Bolk Instituut https://youtu.be/bvE52Pajmsk?si=wf7wm3XJg5UO8kZT
2) https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-12/AGRO20004%20Factsheet-effect-zonnepanelen-met-strokenteelt-op-insecten-en-plantendiversiteit.pdf

 

Drones met 5G
1) TNO https://youtu.be/4HlxEk_gyuY?si=YuYDnffSPy6SNFIZ   
2)  https://advertorial.nrc.nl/kpn/hoe-drones-boeren-helpen-met-de-aardappeloogsts-boeren-helpen-met-de-aardappeloogst