X
GO

Onze Expertise

In de afgelopen jaren hebben we veel organisaties geholpen effectiever te zijn. Dit hebben wij bereikt door bij hun besluitvormingsprocessen meer én beter gebruik te maken van de informatie in de organisatie, met name de geo-informatie. Ook de beheerprocessen profiteren van een beter afgestemde geo-informatievoorziening. En, waarschijnlijk de belangrijkste verandering, de verschillende disciplines in een organisatie weten elkaar beter te vinden dankzij de verbindende factor geo-informatie.

Door tijdelijk actief aanwezig te zijn in een organisatie, of in de vorm van een masterclass, dragen wij onze kennis, ervaring en enthousiasme over aan de medewerkers en het management. Wij bewerkstelligen interactie tussen organisatie onderdelen die elkaars kennis en informatie nog niet benutten, maar elkaar wel nodig hebben.

AeroVision biedt een professionele inkoopbegeleiding van (geo-)informatie voor verschillende doeleinden. Dit wordt versterkt door onze actuele kennis van de jurisprudentie van het Europese Gerechtshof en verschillende Rechtbanken in Nederland en onze kennis over de uitwerking van de nieuwe aanbestedingswet en de Europese richtlijnen die daaraan ten grondslag liggen.

De expertise van onze medewerkers:
- Betrokken
- Resultaatgericht
- Verbindend
- Bieden van creatieve oplossingen
- Oog voor alle spelers in het veld
- Respect voor alle belangen
- Vertaling van kennis naar praktische invulling
- Gebruikerswensen in kaart brengen

Benieuwd hoe wij uw organisatie effectief kunnen ondersteunen? Neem vrijblijvend contact op via 033-7370165.