X
GO

BioScope


 

 

 

BioScope heeft geresulteerd in een dienstverlening voor vegetatie monitoring gebaseerd op het geïntegreerde gebruik van satellieten en drones. Met BioScope krijgt iedereen in de agrarische sector toegang tot beeldmateriaal, bundelen we de vraag en ondersteunen wij bij het verkrijgen van de juiste informatie. 

BioScope levert een compleet pakket van beelden, bodemzone kaart, vegetatie kaarten tot taakkaarten voor de machines, een groeiseizoen lang. Hiermee kan het gewas gerichter gescout worden en kunnen beter onderbouwde beslissingen worden genomen. Als het moet met een garantie voor elke 10 dagen verse informatie. Zo wordt precisielandbouw weer een stapje makkelijker: Dure middelen toepassen op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats. Daarnaast wordt het ook makkelijker doordat de keten georganiseerd is. Zo is er een koppeling met teeltregistratie systemen (Dacom/crop-r en Akkerweb) voor het grootst mogelijk gebruiksgemak en worden perceelgrenzen automatisch overgenomen en de informatie via het deze bestaande management pakketten geleverd. Een samenwerking met LTO Bedrijven zorgt voor de juiste marketing en laagdrempelige ontsluiting voor telers.

Wat is de rol van AeroVision binnen dit project?
AeroVision heeft de algehele projectleiding van dit project. Het doel van BioScope is om telers te helpen ondersteuning van satellietdata voor de bedrijfsvoering. AeroVision heeft vele workshops en gesprekken gevoerd met boeren, agronomen, wetenschappers en adviseurs om de ‘user needs and requirements’ scherp te krijgen. Daarmee heeft AeroVision een mix aan partijen bij elkaar gebracht om deze wensen en eisen in te vullen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het maken van een business plan en het opstarten van de dienstverlening. 

 

Meer informatie & contact
info@bioscope.nl
 www.bioscope.nl