X
GO

ICC Regio Schiphol

Het Informatie & Coördinatie Centrum ‘Regio Schiphol Bevlogen’ (ICC) is opgericht door en voor met name (semi)overheden en aan de overheid gelieerde organisaties in de regio Schiphol om met een grote leverzekerheid te kunnen beschikken over actuele luchtfoto’s en andere remote sensing producten. De behoefte aan betrouwbare en actuele geoinformatie neemt steeds meer toe. Luchtfoto’s worden ingezet voor onder meer het actualiseren van de BGT*, BAG* en BOR* kaarten. Ook voor handhaving, het bieden van ruimtelijke inzichten ten behoeve van de openbare orde en veiligheid en het monitoren van uiteenlopende veranderingen van de openbare ruimte zijn luchtfoto’s een belangrijke informatiebron. Het ICC speelt hier op in door voor de deelnemers niet alleen luchtfoto’s en andere remote sensing producten jaarlijks beschikbaar te krijgen, maar ook door het aanbesteden / inkopen van diverse geodiensten, bijvoorbeeld mutatiesignalering, mutatiekartering en landmeetkundige opname, die de geo-informatievoorziening van de deelnemers op orde brengen en houden.

Het ICC ontzorgt de deelnemers in het gehele gezamenlijke (Europees openbaar of meervoudig onderhands) aanbestedingstraject, vanaf het opstellen van de minimumeisen tot de acceptatie van het product. Daarbij wordt proactief samengewerkt met alle deelnemers, zodat na afstemming van de vraag en de wijze van aanbesteding de gewenste producten en diensten succesvol verworven kunnen worden.

Wat is de rol van AeroVision binnen dit project?
AeroVision verzorgt het projectbureau en is verantwoordelijk voor de operationele werkzaamheden zoals het vaststellen van de behoeften, het opstellen van het aanbestedingsdocument, het projectmanagement tijdens de uitvoering van het project en het opbouwen en verspreiden van kennis onder de deelnemers. Het projectbureau wordt geadviseerd en bijgestaan door de Begeleidingsgroep van het ICC, die is samengesteld uit een wisselende afvaardiging van de deelnemers.


Meer informatie & contact
 info@iccregioschiphol.nl
 www.iccregioschiphol.nl

* BGT       Basisregistratie Grootschalige Topografie
*BAG        Basisregistratie Adressen en Gebouwen
*BOR        Beheer Openbare Ruimte