X
GO

Nieuws

Het onzichtbare in beeld: de Soil Quality Analysis Tool (SQAT)
april 2024

Het onzichtbare in beeld: de Soil Quality Analysis Tool (SQAT) levert precieze en betaalbare kaarten van de bodem onder onze gewassen.
 

Begin 2024 is het Europese project SQAT (Soil Quality Analysis Tool) van start gegaan. Een aantal bedrijven, kennisinstellingen en agrarische ondernemers uit Servië, Nederland, Duitsland, België, Ierland, Zwitserland en Oekraïne werken samen aan geautomatiseerde kartering van bodemeigenschappen. Hiermee ondersteunt SQAT de uitdagingen van boeren op het gebied van bodem, duurzaamheid, grondwaterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

De landbouw gaat wereldwijd door een transitie naar regeneratieve praktijken. Hierin speelt de zorg voor de bodem – als belangrijke basis voor gezonde en duurzame teelten – een cruciale rol. Om boeren te helpen de bodemkwaliteit te behouden of te verbeteren is veel data nodig. Maar met de huidige methoden is het inwinnen van bodemdata te kostbaar. De partijen in het SQAT project hebben daarom de handen ineen geslagen om een goedkoper alternatief te ontwikkelen, zonder kwaliteit in te leveren. Met behulp van moderne technieken en bronnen, zoals satellieten, sensors en een bemonsterings-robot, wordt een nieuwe manier van bodemscannen ontwikkeld, die snel, betaalbaar en precies is. Het project gaat in verschillende use-cases laten zien hoe deze methode toegepast kan worden. En door de geografische spreiding van use-cases wordt het een instrument dat in heel Europa en daarbuiten inzetbaar is.

De rol van AeroVision in het project is het valideren van het product, de markt en het business model voor de SQAT tool(s). Dit doen we in het begin door de problem-solution-Fit te onderzoeken en vast te stellen, en later in het project door ook plannen voor exploitatie te verifieren met gebruikers. AeroVision organiseert verder de terugkoppeling van allerlei stakeholders die voor het project van belang zijn. Ook werkt AeroVision samen met VDBORNE Campus aan een use case waar de bodemkaarten van SQAT gebruikt worden voor variabele toepassingen in de aardappelteelt. 

SQAT is gestart op 1 februari 2024 en loopt voor 42 maanden. SQAT wordt gesteund door het Horizon Europe programma onder nummer 101129644 en door de Zwitserse regering.

Voor meer informatie kunt u kijken op SQAT – Laboratory In The Field