X
GO

Climate-smart city Copernicus Hackathon

Satellietdata biedt nog veelal onbekende, en onontgonnen mogelijkheden om de staat van het klimaat in steden weer te geven. Dit is de uitkomst van een intensieve online hackathon. AeroVision heeft zes teams bij elkaar gebracht om met satellietdata de klimaatuitdagingen van vier verschillende gemeenten uit te werken: zomerhitte, verstening, luchtkwaliteit en de vegetatietoestand. De teams maakten gebruik van de data van het Europese Copernicusprogramma, aangevuld met de hoge resolutie satellietdata van het Satellietdataportaal van de Nederlandse overheid.

Na een intensieve week, had elk team een pakkende pitch over hoe gemeenten meer gebruik konden maken van geo-informatie en satellietdata voor het meten en monitoren van de toestand van hun stad.

 

Van 7 tot 13 oktober organiseerde AeroVision samen met Copernicus de "Climate-smart city Copernicus hackathon". Het thema van de online hackathon was “The State of Your City: Using satellite imagery to explore climate-smart city questions”. Voor de 23 deelnemers hebben de gemeenten Amersfoort, Zwolle, Velsen en Gent (BE) interessante en actuele thema’s voorgesteld omtrent luchtkwaliteit, het hitte-eilandeffect, groen in de stad en citizen science om klimaat-slimme steden een werkelijkheid te maken.

Zes verschillende teams zijn aan de slag gegaan om met satellietdata relevante producten te maken voor de gemeenten. Teams hebben onder andere gewerkt aan relevante analyses, dashboards en conceptuele platformen als producten die zij aan de gemeenten hebben geleverd. Naast het werken aan de casussen tijdens de hackathonweek, konden deelnemers ook naar interessante presentaties luisteren, gegeven door verschillende satellietdata-experts. De experts tijdens deze hackathon waren Anniek Schouten van Overstory, specialisten in bomendetectie door middel van AI; Lammert Kooistra met een presentatie over aardobservatie databronnen voor smart-city toepassingen en Gert-Jan Steeneveld die sprak over het hitte-eilandeffect in Nederlandse steden – beide academici van Wageningen Universiteit; en ten slotte Valentijn Venus van Ramani, een bedrijf die doelt op het stimuleren van aardobservatie via een online platform. Deze experts waren de hele week online beschikbaar voor deelnemers om vragen te beantwoorden en om mee te denken.

De resultaten van de zes teams waren zeer inspirerend en creatief. Maar toch moest de jury drie winnaars kiezen:

De derde plaats ging naar "Team One", die zich bezig hield met het hitte-eilandeffect casus van Gent. Team One heeft met satellietgegevens een systeem ontwikkeld om dag- en nachttemperatuur te meten, hitte-eilanden te identificeren, en tijdreeksanalyses op wijkniveau te doen.

De tweede plaats ging naar het team "The Green Machine". Zij hebben zich gestort op de casus van Amersfoort, waarbij het vergroenen van de stad centraal stond. Gebruikmakende van satellietbeelden en openlijk beschikbare data, heeft dit team een systeem ontwikkeld en gevalideerd om automatisch gebouwen te identificeren die geschikt zijn voor groene daken (Figuur 1).

De winnaar van de hackathon was Team Sinebus. Dit team verkende de mogelijkheden met betrekking tot de combinatie van het SensHagen (Zwolle) citizen science project en satellietdata. Specifieke aandacht werd gegeven aan het evalueren of de door burgers gemeten luchtkwaliteitsdata gebruikt kan worden als grondwaarheid voor satellietdata, of de pilot geschaald kan worden naar de hele gemeente door gebruik te maken van satellietdata, het maken van voorspellingen van toekomstige NO2-niveaus (Figuur 2) en het conceptualiseren van een mobiele applicatie om deze data open te stellen voor het publiek.