X
GO

TOIS


Towered Imaging Sensors (TOIS) levert een nieuwe manier om data te verzamelen over gewassen voor een betere aansturing van teelthandelingen. Door camera’s vanuit een vaste opstelling de teelt te monitoren kunnen niet alleen de bezwaren van satellieten (bewolking, zon-synchroon) en drones (regelgeving, onderhoud) worden vermeden, maar kunnen nieuwe toepassingen van beeldvormende sensoren worden opgepakt in gewas- en bodemmonitoring, door bijvoorbeeld met timelapses te werken en beter in te kunnen spelen op data van voor en na behandelingen. 

Robotisering en algoritmen voor beslissingsondersteuning hebben baat bij goede data. TOIS levert een hoogwaardige datastroom, die direct inzetbaar is voor verwerking in simulaties (scenario’s) of berekeningen (decision support).  

Deze vorm van data-inwinning is nog weinig toegepast in gewasmonitoring. Het gebruik van camera’s is op zich wel vaker gedemonstreerd, maar nog niet of zelden met multi- of hyperspectrale camera’s, en al helemaal niet onder oblieke meetomstandigheden. Daar maakt dit project het verschil om met deze geavanceerde techniek een nieuw apparaat en een nieuwe meetmethode te ontwikkelen.  

Towered Imaging Sensors (TOIS) vereist (de naam zegt het al) infrastructuur om de camera op de juiste positie te brengen. Een mogelijkheid is om gebruik te maken van aanwezige infrastructuur, zoals windmolens, hoogspanningsmasten, gebouwen en andere infrastructuur, of eventueel dedicated masten. Voor dit project en als Proof-of-Concept gaan we in eerste instantie kijken naar sportvelden. In Nederland is het beheer van gras voor sportvelden van groot belang om het sporten zo goed mogelijk te faciliteren, zowel vanuit blessure oogpunt, maar ook om (letterlijk) een gelijk speelveld te creëren. Door samen te werken met de KNVB kijken we hoe TOIS bijdraagt aan het verbeteren van het gras-management. De ontwikkelde kennis wordt ook op de 4 demo-bedrijven (Reusel, Lelystad, Hengelo, Randwijk) geïnstalleerd om naar specifieke gewassen te kijken.