X
GO

Water, Klimaat & Energie

De nationale, Europese en mondiale doelen om klimaatverandering tegen te gaan vragen om steeds meer slimmere oplossingen. Overheden en bedrijven nemen maatregelen om energie te sparen en om steeds meer groenere energie op te wekken. Daarnaast worden er ook steeds meer investeringen gedaan om de gevolgen van de klimaatsverandering, zoals steeds hevigere buien, langdurige droogtes en hitte effecten in de stad tegen te gaan, bijvoorbeeld door verstening van tuinen tegen te gaan en meer groen aan te leggen, zowel op daken en op openbare terreinen. Meer bomen en een veranderend landgebruik kan ook op het platteland zorgen voor CO2 vastlegging. In de landbouw wordt ‘carbon farming’ ingevoerd om ook de emissies van klimaatgassen uit landbouwactiviteit terug te dringen en zelfs om te keren.

Voor AeroVision is elk project hierin anders, maar altijd met een intense behoefte aan goede, actuele en adequate geo-informatie over de staat van stad en platteland. AeroVision ondersteunt partijen bij het monitoren van zonnepanelen en groene daken, bij regeneratieve landbouwactiviteiten en bij het meten/monitoren van bodemvocht voor landbouw en natuur.

  • Organisatie internationale hackathon "The State of your City" - met nieuwe toepassingen van inzet satellietdata voor climate-smart cities;
  • Urban Climate Index - methode voor groei in digitale volwassenheid met geo-informatie;
  • Inkoop van geo-data, waaronder luchtfoto's (basisvoorziening), thermische luchtfoto's, mutaties, zonnepanelen, rietgekapte daken etc.
  • Haalbaarheidsstudie Quantified Farm - implementatie van sensoren en satellietdata t.b.v  climate-smart farming;
  • UCC, BioScope, CarbonFarming, Hackathon, Hellobin,
  • Valorisatieonderzoek radarkennis TUDelft t.b.v. irrigatie.
  •  

Geef mij adviesBent u geïnteresseerd in wat wij voor elkaar kunnen betekenen? 
Neem contact op met één van onze experts.

André Nagelhout
Bauke Abma