X
GO

CAPIGICAPIGI is het netwerk voor geo-informatie deskundigen die actief zijn in de landbouw. CAPIGI brengt overheid, bedrijfsleven, onderzoek en landbouwsector bij elkaar om de impact van de geo-informatie bij de uitvoering van het landbouwbeleid op Europees niveau te bespreken. Deze groepen komen niet vaak of gemakkelijk bijeen. Het delen van kennis van verschillende groepen binnen de sectoren is belangrijk om nieuwe ideeën, nieuwe innovaties en nieuwe oplossingen voor moeilijke problemen te creëren. Met verschillende activiteiten zoals een 3 daags congres en een drones demonstratie dag kan de Stichting CAPIGI Foundation bijdragen aan een positieve impact voor de landbouwsector. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

Wat is de rol van AeroVision binnen dit project?
Als onderdeel van het bestuur draagt AeroVision bij door de kennis en expertise te delen met het netwerk. Het bestuur bestaat verschillende stakeholders welke allen een verschillende kijk hebben op bepaalde vraagstukken. Samen probeert het bestuur om een solide community te bouwen waar de doelen gerealiseerd kunnen worden.

Meer informatie & contact
 info@capigi.eu
www.capigi.eu