X
GO

Greenpatrol

AeroVision is partner in het Europese Horizon 2020 GreenPatrol-project. Het doel is om  een innovatieve en efficiënte robot voor geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in kassen te ontwikkelen. De robot maakt gebruik van de meest geavanceerde signalen van navigatie- satellieten van het Europese Galileosysteem.

 

Geintegreerde gewasbescherming is in Europese kassen standaard, maar erg arbeidsintensief. Een robot is een goed alternatief om de scouting (het zoeken naar ziekte en plagen) uit te voeren. Dit is moeilijk, secuur en tijdrovend werk, dat onder moeilijke omstandigheden (warme, vochtige kas) moet worden uitgevoerd.

 

Om een robot te ontwikkelen die autonoom en zonder dure investeringen in de kas (bijv. geleide-systemen) kan werken zijn een aantal zaken nodig. De robot moet onafhankelijk en veilig zijn weg door de kas kunnen vinden en kunnen melden waar hij is. Daarnaast moet hij in staat zijn de belangrijkste plagen te detecteren met een hogere betrouwbaarheid dan dat mensen dat kunnen. En dat dan ook nog liefst in een zo vroeg mogelijk stadium.

 

Met name de unieke, sterke E-signialen van het Europese Galileo-systeem zijn geschikt voor deze indoortoepassing. In de kas wordt dit nog ondersteund door andere sensoren -zoals laser- om de omgeving te scannen. De beheersing van ziektes en plagen vindt plaats met behulp van camera’s, sensoren en ‘deep learning’ technieken. Voor vroegtijdige ontdekking daarvan is frequente inspectie met de zelfrijdende robot cruciaal.

Zes verschillende partners nemen deel aan het GreenPatrol project: 3 Europese industriële partners en 3 onderzoeks- en technologieorganisaties uit 4 EU-landen. De projectpartners zijn:
CTC (Spain),
NSL (UK),
TEKNIKER (Spain), 
INKOA (Spain),
MENDELU (Czech Republic)


Wat is de rol van AeroVision binnen dit project?

  • Behartigen en bewaken van de belangen van de gebruiker in het ontwikkelingsproces.
  • Opstellen en toetsen van gebruikseisen in samenwerking met de partners.
  • Uitvoeren van een marktanalyse en ontwikkelen van een geschikte marktstrategie.
  • Bijdrage aan de ontwikkeling van het businessplan voor de GreenPatrol-robot.
  • Communicatie met gebruikers en andere stakeholders.

 

Meer informatie & contact

 bauke.abma@aerovision.nl 
 http:/www.greenpatrol-robot.eu