X
GO

Trustee


Het TRuStEE project (Training on remote sensing for ecosystem modelling) ITN is opgericht om een Europees netwerk op te zetten voor het gebruik van het nog steeds onderbenutte potentieel van nieuwe teledetectie- en proximale sensortechnieken. Om het hoofd te bieden aan grote maatschappelijke uitdagingen zoals de toenemende druk van milieuveranderingen op het functioneren van ecosystemen en interacties tussen land en atmosfeer. Het project loopt van 1 oktober 2016 tot 30 september 2020 en is gericht op:

i) vormgeven aan een nieuwe generatie wetenschappers met gecombineerde, complementaire en interdisciplinaire vaardigheden op het gebied van ecosysteemmodellering, plantenfysiologie, teledetectietechnologieën (RS) en analyse van grote gegevens om hen een sterk academisch profiel en industriegerichte vaardigheden te geven die in belangrijke mate zullen bijdragen tot hun carrièreperspectieven;

ii) de opleiding van jonge wetenschappers om gebruik te maken van de recente technologische ontwikkelingen op het gebied van proximale en teledetectie (bv. onbemande luchtvaartuigen (UAV), fluorescentie (F)-sensoren) en aardobservatiegegevens van nieuwe satellietmissies (bv. ESA-FLEX, NASA-GEDI) voor de beschrijving van de werking van het ecosysteem en de voorspelling van ecosysteemdiensten via dynamische producten;

iii) verbetering van het inzicht in en de modellering van interacties tussen biosfeer en atmosfeer en ecosysteemdiensten, waardoor de exploratie van onderlinge verbanden, synergiën en terugkoppelingen tussen essentiële biodiversiteitsvariabelen (EBV-categorieën), functionele eigenschappen van ecosystemen (EFP's) en planteneigenschappen (PT's) die op afstand meetbaar zijn.

Lees het volledige artikel over het onderzoek hier.  tamme.vanderwal@aerovision.nl  
 http://www.trusteenetwork.eu/