X
GO

Nieuws

AeroVision verzorgt implementatie-ondersteuningsproject INSPIRE in Nederland
januari 2014

De Europese kaderrichtlijn INSPIRE verplicht de Europese lidstaten geo-informatie van de overheid over 34 onderwerpen te voorzien van metadata, te standaardiseren en beschikbaar te stellen via het INSPIRE-portaal. Het ministerie van IenM heeft Geonovum onder andere opdracht gegeven om de coördinatie, stimulering en ondersteuning van de direct betrokken bronhouders te organiseren. AeroVision verzorgt namens Geonovum het projectmanagement van dit implementatieproject.

Lees meer over dit project