X
GO

Nieuws

Ontdek High Tech Farming op de Open Dag 2016
juni 2016
De ontwikkelingen om ons in heen op het gebied van technologie gaan razendsnel. Smartphones, robots, drones en tablets zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en ook in de agrarische sector kijken we hier niet meer van op. High Tech Farming is inmiddels een bekend begrip. Dit jaar is er tijdens de jaarlijkse Open Dag van CZAV en Proefboerderij Rusthoeve dan ook veel aandacht voor technologie in de agrarische sector. Project BIOSCOPE is een van de aanwezigen op de infomarkt.


Wat zijn de ontwikkelingen en wat is er op de markt? En vooral: wat kan je ermee als teler? De keuze is breed, maar de kunst is gegevens en hulpmiddelen op een juiste manier in te zetten om teelt te optimaliseren en bodemvruchtbaarheid, rendement en duurzaamheid te verbeteren. Wat er op dat gebied al is bereikt en hoe Rusthoeve en CZAV alle mogelijkheden onderzoeken, ervaart en ziet u op de Open Dag, met onder andere aandacht voor bodemscans, beelden maken met een drone en autonoom trekker rijden.

Naast de aandacht voor High Tech Farming bieden CZAV en Rusthoeve ook weer een programma met rondgangen langs de proefvelden, workshops en een jongerenprogramma. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om vakgenoten en leveranciers te ontmoeten op de uitgebreide infomarkt met ruim 60 stands. 

Ook project BIOSCOPE zal niet ontbreken tijdens deze infomarkt. BIOSCOPE biedt agrarische informatie producten op basis van Remote Sensing beelden. Het is een informatiedienst voor boeren, adviseurs en de agrarische verwerkingsindustrie, om hen te helpen visualiseren, monitoren, te begrijpen en te reageren op de ruimtelijke verschillen in hun gewassen en velden.

Dit jaar zijn er zes rondgangen langs de proefvelden. In de rondgang graan liggen rassendemo’s van o.a. wintergerst en wintertarwe en is er aandacht voor groeiregulatie en wordt een uitgebreide bemestingsproef toegelicht. Voor de aardappeltelers is de rondgang aardappels interessant, met bijvoorbeeld aandacht voor het Calciumprogramma van CZAV en Nedato en het toepassen van bodemverbeteraars. In de proefvelden met uien is o.a. een onkruidbestrijdingsproef aangelegd en liggen diverse bemestingsconcepten.

Na het succes van afgelopen jaar is er ook dit jaar weer een apart Bietenplein aangelegd, waar diverse rassenproeven te zien zijn en aandacht is voor teeltmaatregelen die moeten leiden tot 18 ton suiker per hectare.

Nieuw dit jaar is het Cichorei Innovatie Platform, met uitgebreide aandacht voor teelt van cichorei. Er is een demo zaaibedbereiding te zien en er worden bemestings- en herbicidenproeven getoond. Daarnaast zijn er rassendemo’s aangelegd en wordt uitleg gegeven over machinale onkruidbestrijding en de mogelijkheden op het gebied van versnelde beginontwikkeling.

Tot slot kunnen bezoekers deelnemen aan de rondleiding Veehouderij, met o.a een mais- en grassendemo en aandacht voor het eiwithoudende gewas (winter)veldbonen en Smartgrass.

In samenwerking met ZLTO biedt het programma ook weer de mogelijkheid workshops te volgen. Er is keuze uit drie onderwerpen: Het effect van bodemverbeteraars, Data delen en Bodembeheer met climate smart farming. 

Jaarlijks bezoeken zo’n 2500 geïnteresseerden de Open Dag en ook dit jaar verwachten CZAV en Rusthoeve weer een grote belangstelling. Het evenement is na ruim 15 jaar uitgegroeid tot een begrip in Zuidwest-Nederland en is voor veel agrariërs een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dit jaar verwelkomen CZAV en Rusthoeve zelfs een delegatie van Chinese agrarische ondernemers, die de Open Dag bezoeken als onderdeel van een studiereis. Dit op initiatief van de organisatie Zhong He Nong, die de kennis uitwisseling tussen Nederland en China op agrarisch gebied stimuleert.

Iedereen is van harte welkom op woensdag 15 juni van 09.00 tot 21.00 op Kennis- en Innovatiecentrum Rusthoeve (Noordlangeweg 42, Colijnsplaat).