X
GO

Nieuws

BIOSCOPE: Data-coöperatie voor landbouw
november 2017

Op 20 november 2017 presenteerde AeroVision de organisatie van een data-cooperatie die gezamenlijk namens agrarische partijen (boeren, adviseurs, leveranciers ...) geo-informatie inkoopt ter ondersteuning van precisielandbouw / smart farming. De presentatie is bijdrage aan het seminar "Klaar voor de Toekomst" van LTO Noord Flevoland. 

Het Thema van de avond is "Klaar voor de toekomst": De technologie op het gebied van precisielandbouw en smart farming ontwikkelt zich snel. Het zijn veel besproken onderwerpen, maar wat zijn de laatste trends, welke kansen zijn er en tegen welke obstakels lopen agrariërs aan? Jeroen Verschoore presenteert de ervaringen en ontwikkelingen van BIOSCOPE, een geo-informatie data cooperatie voor satelliet- en dronesdata.