X
GO

Nieuws

Kwaliteitsonderzoek Geoinformatievoorziening Gemeente Amersfoort 2018
februari 2019

De gemeente Amersfoort heeft AeroVision in 2018 gevraagd om objectief vast te stellen wat de kwaliteit is van de huidige geoinformatievoorziening, gerelateerd aan de informatiebehoefte vanuit de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen. Aanvullend is gevraagd om de managementvraag (de vraag achter de vraag) te ontdekken, gerelateerd aan het kwaliteitsonderzoek. Door gesprekken met zowel representatieve aanbieders als gebruikers van de geoinformatievoorziening en schriftelijk beantwoording van stellingen en vragen heeft AeroVision in een kort tijdbeslag inzicht verkregen in de stand van zaken. In een door AeroVision ontwikkeld kwaliteitstool zijn scores toegekend aan de objectief vastgestelde kwaliteit van de onderscheiden aspecten van de geoinformatievoorziening (gegevens, organisatie, medewerkers, processen en ICT), respectievelijk onderdelen hiervan. De opgehaalde vraag achter de vraag en de analyseresultaten van het kwaliteitsonderzoek zijn vertaald in concrete managementvraagstukken, verbeteracties en een voorstel voor de prioritering daarvan. Met de resultaten is Amersfoort in staat om gericht stappen zetten met betrekking tot de verdere ontwikkeling en verbetering van de geoinformatievoorziening, waardoor beter kan worden aangesloten op de vraag naar informatie binnen en buiten de gemeente, respectievelijk op marktontwikkelingen.

In onderstaande grafiek is een fictief voorbeeld gegeven van een vastgesteld kwaliteitsniveau (groene lijn) ten opzichte van het ambitieniveau (rode lijn). Deze door AeroVision ontwikkelde methodiek is toegepast bij het voor de gemeente Amersfoort uitgevoerde kwaliteitsonderzoek met betrekking tot de gemeentelijke geoinformatievoorziening.


Als u interesse heeft, neem dan contact op met Hans Versluijs (06 506 300 32) of Leon Hendriks (06 524 576 18).