X
GO

Nieuws

Gezamenlijke inkoop GEO-Diensten 2019
februari 2019

Binnen het samenwerkingsverband “ICC Regio Schiphol Bevlogen” (ICC) worden vanaf 2013 – aanvullend aan de inkoop van actuele luchtfoto’s – jaarlijks GEO-Diensten ingekocht. Het betreft diensten met betrekking tot het signaleren van mutaties van BAG-panden, WOZ-objecten en BGT topografie en het uitvoeren van een stereokartering en/of het landmeetkundig inmeten van mutaties. In 2018 is het project succesvol aanbesteed en opgestart met het uitvoeren van de mutatiesignalering voor een projectgebied van in totaal ongeveer 600 km2. In totaal 17 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie nemen deel aan het project. Voor het eerst bestaat de mogelijkheid om het project voor 2019 te verlengen, voor zover de opdrachtgevers tevreden zullen zijn met de uitgevoerde diensten.

AeroVision voert alle operationele werkzaamheden van het ICC-Projectbureau uit. Een belangrijke start van ieder inkooptraject is het ophalen en afstemmen van de informatiebehoeften van de deelnemende gemeenten. In vervolgstappen worden deze behoeften vertaald in een onderling afgestemd programma van eisen, wordt de aanbestedingsprocedure opgesteld en worden de documenten gepubliceerd. Ten slotte volgt de gunning en de contractondertekening. Tijdens de projectuitvoering voert AeroVision het contractmanagement. Na afronding van ieder inkoopproject volgt een evaluatie en worden de bevindingen en de opgebouwde kennis met alle deelnemers gedeeld. De opgebouwde kennis en ervaring wordt weer ingezet om een volgend inkoopproject te verbeteren en optimaliseren. Het pallet aan in te kopen diensten de afgelopen jaren verbreed. Naast BAG-, WOZ- en BGT-objecten worden ook mutaties van BOR-objecten en bijzondere objecten zoals zonnepanelen, rieten kappen, asbest verdachte daken en van illegaal gebruik van gemeentegrond verdachte stukken grond (“tuinuitbreidingen”) gesignaleerd. Het gezamenlijk inkopen van genoemde diensten is een effectieve en efficiënte werkwijze om de wettelijke bronhouderstaken in te vullen voor gemeenten die hier zelf geen deskundigheid en/of capaciteit beschikbaar voor hebben. Mutatiesignalering kan ook worden toegepast voor het regulier monitoren van objecten in het kader van beleidsontwikkeling.

Als u interesse heeft, neem dan contact op met Hans Versluijs (06 506 300 32) of Willem de Kock (06 460 786 62).