X
GO

Nieuws

Landelijke Enquête Monitoring Klimaatadaptatie
oktober 2022

AeroVision is een adviesbedrijf dat op basis van geo-informatie overheden, semi-overheden en bedrijven ondersteunt bij beleidsvraagstukken, waaronder klimaatadaptatie.

Voor het bepalen van een strategie en beleid t.a.v. het thema klimaatadaptatie binnen gemeentes, vragen wij uw medewerking voor een landelijke enquête. Deze gaat specifiek over het beleid en datagebruik voor het monitoren van effecten van klimaatadaptatiemaatregelen en kost maximaal 5 minuten invultijd.

Van de uitslag van deze enquête wordt een rapport opgesteld dat met de deelnemers wordt gedeeld. Daarin zal voor u ook zichtbaar worden hoe andere gemeenten met dit onderwerp omgaan en hoever ze daarin zijn. 

Wij willen u vriendelijk verzoeken deze enquête in te vullen of door te sturen naar de medewerker, beleidsadviseur of projectleider die klimaatadaptatie of energietransitie in zijn/haar portefeuille heeft?

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de enquête neemt u dan contact op met Bauke Abma, bauke.abma@aerovision.nl