X
GO

Nieuws

​Monitoring van klimaatadaptatie nog onvoldoende gewaarborgd
maart 2023

Slechts 7% van de Nederlandse gemeenten is tevreden over de monitoring van het beleid op klimaatadaptatie. Dat blijkt uit een rondgang die AeroVision onlangs hield bij 71 gemeenten. Het ontbreekt de meeste gemeenten aan een goede monitoring strategie, waarbij stuur- of resultaatindicatoren nog onvoldoende bekend zijn.

In de adviespraktijk van AeroVision komt de gemeentelijke informatievoorziening regelmatig voorbij. Voor allerlei taken en beleid is data nodig en wordt data ingezet voor uitvoering of monitoring. De laatste jaren komen daar steeds meer vragen bij over klimaatadaptatie. De aard, diversiteit en oorsprong van die vragen gaven aanleiding tot deze verkenning om in kaart te brengen hoe de monitoring van klimaatadaptatie geregeld is, wat de impact daarvan op de informatievoorziening is en welke data daarvoor nodig dan wel reeds voorhanden is. Na een eerste ronde met interviews, is besloten een enquête op te zetten en deze breed te verspreiden onder alle Nederlandse gemeenten. In totaal hebben medewerkers van 71 gemeenten de enquête ingevuld, waaronder 9 van de G40 en 9 van de M50 gemeenten.

Uit de rondgang blijkt dat monitoring van klimaatadaptatie nog in de kinderschoenen staat. Een blauwdruk voor informatievoorziening hiervoor ontbreekt en het vragen/vinden van de juiste data voor monitoring is een zoektocht. 

De verschillende ontwikkeling tussen gemeenten in monitoring geeft aan dat er veel van elkaar geleerd kan worden, zonder dat er veel gekopieerd kan worden, omdat gemeenten qua beleid en fysieke omgeving te veel van elkaar verschillen. Wel kan het bedenken en opzetten van een monitoring strategie gezamenlijk met meerdere gemeenten worden uitgevoerd.

Het bijeenbrengen van gemeenten en het uitwisselen van ervaringen, concepten en ideeën is een belangrijke volgende stap om een versnelling in de monitoring te bereiken.

Wilt u de resultaten van de enquête ook ontvangen klik dan op onderstaande button om naar het invulformulier te gaan. Heeft u interesse om aan te sluiten bij samenwerkingsverband waarin gezamenlijk een adequate monitoringstrategie wordt opgezet? Vul dan eveneens het formulier in. Heeft u overige vragen/opmerkingen dan kan dat ook.