X
GO

Nieuws

BIOSCOPE: Redeneren vanuit de gebruiker
maart 2013

Ondernemen met satellietinformatie vereist een andere focus. "Ondernemers moeten redeneren vanuit de gebruiker en niet vanuit de technologie" zo pleitte Tamme van der Wal tijdens het SME ambassadors platform van het ESA-IAP programma.

Namens het projectconsortium heeft Tamme van der Wal van AeroVision op 6 maart het project BIOSCOPE gepresenteerd tijdens de IAP-SME ambassadors platform. BIOSCOPE onderzoekt de levensvatbaarheid van Remote Sensing diensten voor boeren.

Met name de leverzekerheid is een struikelblok voor dergelijke diensten gebleken, omdat door bewolking er vaak niet een beeld genomen kan worden op het juiste moment. In BIOSCOPE wordt daarom onderzocht of onbemande vliegtuigjes kunnen dienen als 'service extender': Als een satellietbeeld niet te krijgen is, gaat BIOSCOPE met een UAS het veld in om alsnog de gewenste informatie te vergaren. Hiermee beoogt BIOSCOPE het gebruik van satellietdata te vergroten. 

Redenerend vanuit de gebruiker, in dit geval de boer, zijn leverzekerheid en betrouwbaarheid sleutelfactoren voor een goede service. Dat Remote Sensing heel veel voor de landbouw kan betekenen is al vele malen aangetoond. Maar tussen concept en service zitten onder andere de wolken. Hierdoor breken een aantal landbouwtoepassingen niet goed door, met name als het gaat om informatie voor de boer tijdens het groeiseizoen.

Het SME Ambassador Platform wordt door EURISY gecoördineerd. Het streeft ernaar om SME's ('small and medium sized enterprises') te informeren over de mogelijkheden van satellietdata. Het 'kick-off event' in Brussel werd door ongeveer 75 SME's uit heel Europa bezocht. 

Meer informatie over bioscope: www.projectbioscope.eu

Persbericht over IAP apSME: op de ESA website.