X
GO

Nieuws

UNIFARM presenteert zich op Space Solutions
december 2012

Het door AeroVision geleidde Europese project UNIFARM heeft op de Europese Space Solutions conferentie haar plannen gepresenteerd voor een forum van GNSS gebruikers in de landbouw. Het gebruik van Global Satellite Navigation Systems (GNSS) neemt sterk toe in de landbouw en Europa is daarom zeer geïnteresseerd welke eisen daar heersen voor de verdere ontwikkeling van Europa's eigen GNSS: Galileo. Maar nu al gebruiken vele boeren het Amerikaanse GPS systeem voor precisielandbouw, logistiek en voor de informatievoorziening. In vele toepassingen verhoogt GNSS de efficiency, zoals bij het bewerken van akkers.

GNSS biedt ook compleet nieuwe mogelijkheden, zoals variabele toediening van stoffen, monitoren van diergedrag bij koeien of het automatiseren van verplichte registraties. Echter, net als in andere ontwikkelingen heeft de invoering van GNSS in de landbouw tijd nodig. In een recent uitgevoerde studie naar de adoptie van GNSS blijkt voornamelijk het gebruikers segment onvoldoende betrokken te worden bij de nieuwe ontwikkelingen. Op de conferentie in London presenteerde UNIFARM de wijze waarop het gebruikers uit de landbouw een stem geeft voor het delen en verdedigen van de gebruikersbehoeftes ten aanzien van de ontwikkeling van GNSS en GNSS toepassingen.