X
GO

Nieuws

Onbemande vliegtuigjes voor gewasmonitoring
september 2012
Tijdens de landelijke aardappeldemodag op 22 augustus j.l. presenteerde het project FieldCopter zich met haar concept voor gewas monitoring met onbemande vliegtuigjes of helicopters.
FieldCopter kijkt naar de mogelijkheden, kansen en uitdagingen van de onbemande technologie. AeroVision neemt in FieldCopter deel om de gebruikerswensen te borgen in zgn stakeholder meetings. In een geanimeerde workshop met boeren werden eerste resultaten besproken en werd gediscussieerd over de richting waarin deze technologie gaat en hoe dat ingezet kan worden voor de landbouw.
Boeren zien deze high-tech vooral nut hebben in het verminderen en optimaliseren van bijbemesting en onkruid- en ziektebestrijding. Hiermee verhoogt het rendement van de teelt en draagt het bij aan een milieuvriendelijkere landbouw door sterk verminderde uitspoeling van ongewenste stoffen.