X
GO

Nieuws

Belangrijke mijlpaal INSPIRE op 3-12-2013
november 2013

3 december 2013 is een belangrijke datum voor INSPIRE. Vanaf dat moment moeten gegevens over 21 van de 34 thema’s beschikbaar komen. Gegevens over de andere 13 thema’s zijn de afgelopen jaren al beschikbaar gekomen via het nationaal georegister: www.nationaalgeoregister.nl

INSPIRE is een Europese richtlijn die ervoor zorgt dat een grote hoeveelheid ruimtelijke gegevens via één website te vinden én te gebruiken is. Het gaat om gegevens over 34 onderwerpen die op een gestandaardiseerde manier ter beschikking komen. Denk aan geluidcontouren rond het Nederlandse wegennet, lucht- en zwemwaterkwaliteit, gegevens over de ondergrond, natuurkaarten maar ook basisbestanden als de topografische kaart, kadastrale percelen en het wegennet. Deze gegevens zijn nodig voor grensoverschrijdend milieu-onderzoek, -monitoring en beleidsvorming, maar zijn ook toepasbaar op kleinere schaal en op andere terreinen als de ruimtelijke ordening, veiligheid en in de zorg.

Lees meer over INSPIRE op de website van Geonovum: www.geonovum.nl/onderwerpen/inspire