X
GO

Nieuws

Inkoopbeleid, lessen van de Algemene Rekenkamer
december 2013

De Algemene Rekenkamer (AR) heeft op verzoek van de Tweede Kamer ICT-projecten (het gaat dus niet om data-projecten) op rijksniveau gedetailleerd onderzocht, conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De AR schat dat jaarlijks in totaal tussen de 2 en 6 miljard euro door de overheid wordt besteed aan mislukkende ICT-projecten.

De problematiek van de duurder uitval- lende projecten, de meer dan geplande tijd die ermee is gemoeid en de tegenvallende resultaten is niet uniek voor de overheid, noch voor ICT-projecten, noch voor Nederland, aldus de AR. Vergelijkbare problemen kunnen dus worden verwacht bij de komende BGT-projecten. De AR noemt als belangrijkste oorzaak voor het (deels) mislukken van ICT- projecten op rijksniveau het feit dat deze in veel gevallen te ambitieus en te ingewikkeld worden door de combinatie van een aantal politieke, organisatorische en technische factoren. Daarbij is volgens de AR de balans zoek tussen ambitie, beschikbare mensen, middelen en tijd.

Klik hier voor het gehele artikel (.pdf). Het artikel is een co-productie van Jos Anneveld en Ruud van Rossem en is gepubliceerd in de GEO-INFO (nummer 6, 2013).