X
GO

Nieuws

Succesvolle ICC bijeenkomst in het teken van start opdrachten 2014
januari 2014

Op 20 januari 2014 heeft het samenwerkingsverband ICC Regio Schiphol Bevlogen, het startsein gegeven van de opdrachten voor levering van verticale luchtfoto's 2014 voor 53 aanbestedende organisaties. Het was goed om te zien dat naast vertegenwoordigers van de aanbestedende diensten, ook andere ICC deelnemers aanwezig waren. Het ICC was te gast in Landhuis Goudenstein in Maarssen, waar de gemeente Stichtse Vecht is gehuisvest. Wethouder Pieter de Groene heeft de bijeenkomst geopend met een welkomstwoord, waarin hij het ICC een voorbeeld noemde van een effectieve wijze van samenwerken voor het behalen van gemeenschappelijke voordelen, zonder de weerbarstigheid van bestuurlijke afstemmingen. 

De voorzitter van de ICC-Begeleidingsgroep, Herman Jan Frieling van de gemeente Purmerend, heeft de aanwezigen verteld waarom hij het van belang vindt om deel te nemen in het ICC. Tevens heeft hij uiteengezet welke rol de Begeleidingsgroep heeft en welke plannen het ICC voor het komende seizoen in petto heeft. Herman Jan kondigde onder andere aan dat in juni 2014 het 2de ICC Congres zal worden gehouden, mede ter gelegenheid van de 5de verjaardag van het ICC.

Na een korte uitleg van het aanbestedingsproces en het resultaat van de gunning, door Leon Hendriks van het Projectbureau ICC, was er een intermezzo voor de groepsfoto (foto onder) op het bordes van het prachtig gelegen Landhuis Goudenstein. In het vervolg van de bijeenkomst hebben de drie uitvoerde bedrijven Cicade, Blom en Aerodata de gelegenheid gekregen hun aanpak van het project en hun visie op de trends en ontwikkelingen in het gebruik van remote sensing en beeldmateriaal te presenteren. Alle drie de bedrijven hebben vanuit hun eigen bedrijfsvisie en ambities verschillende onderwerpen belicht: het gebruik van beeldmateriaal voor 3D topografie toepassingen (in alle mogelijke innovatieve vormen), de combinatie van verschillende sensoren (foto, infrarood, thermisch, nachtscans, etc.) ten behoeve van analyses bebouwde gebieden ten behoeve van bijvoorbeeld veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Tevens werd gesproken over de combinatie van luchtopnamen en terrestrische scans ten behoeve van kwaliteitsmanagement voor infrastructuur (weg, water, spoor, energie).

Tot slot van de bijeenkomst werden de opdrachten voor de verschillende percelen aan de bedrijven overhandigd. Deze feestelijke bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke borrel. Het ICC bedankt gemeente Stichtse Vecht voor de gastvrijheid.

Kijk voor de informatie over het ICC en de volgende bijeenkomsten op www.iccregioschiphol.nl.
Klik hier om het artikel te lezen op de website van GIS Magazine.