Payoff Aerovision

AeroVision Weblog

Multi-Multi-Hyper

18-03-2019

Remote Sensing heeft de afgelopen jaren een enorme transitie doorgemaakt: Copernicus - het Europese aardobservatie-programma - levert hoge kwaliteit data met hoge frequentie én als open data. Met name de optische data van de Sentinel-2 satelliet is een game changer waarmee heel veel toepassingen die in 40 jaar Remote Sensing bedacht zijn (eindelijk) werkelijkheid worden. Sentinel-2 levert informatie in 12 verschillende spectrale banden waarvan de belangrijkste met 10 meter grondresolutie en enkele specifieke banden met 20 en 60 meter resolutie. Dit levert allerlei nieuwe mogelijkheden voor monitoring van het aardoppervlak, vooral voor vegetatiemonitoring voor landbouw, bosbouw of waterbeheer. Maar gek genoeg is na 3 jaar Sentinel-2 de 40-jarige NDVI nog steeds de meest gebruikte vegetatieindex. De NDVI geeft de verhouding tussen de reflecties in het rood en infrarood weer, en was ‘vroeger’ zeer populair, omdat satellieten maar weinig spectrale banden hadden. Informatie uit andere banden kunnen zeer specifieke informatie geven zoals een water (stress) index of een chlorophyl index (stikstofgehalte in de plant). En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er tegenwoordig ook drones – eigenlijk zelf-bestuurde satellietjes – waarin camera’s met zeer veel spectrale banden zitten, de zogenaamde hyperspectraal camera’s.

In verschillende projecten werkt AeroVision aan het invullen van gebruikerswensen met die nieuwe banden en sensoren. Zo leveren we de Remote Sensing kennis voor een monitoring project van dadelpalmen. In dit project hebben we de hyperspectraal dronebeelden geanalyseerd en conclusies getrokken ten aanzien van de technische haalbaarheid. Daarnaast werken we mee in een netwerk waarin 12 jonge wetenschappers allerlei planteigenschappen detecteren met hyperspectraal remote sensing. En we evalueren de mogelijkheden van hyperspectraal sensoren voor het bepalen van bodemkwaliteit.

De rol van AeroVision is dat wij de verbinding maken tussen gebruikswensen en de ruimere technische mogelijkheden: de grote verandering is dat Remote Sensing niet meer gaat om een satelliet- of luchtfoto, maar om het integreren van multi-temporeel, multi-platform, multi-schaal en multi-spectraal. Het werkveld verandert van classificatie en objectdetectie naar monitoring en signalering van afwijkingen. Met deze projecten lopen we mee voorop in het ontdekken van deze nieuwe databronnen en in de integratie daarvan in data cubes of cloud portals. De wereld van de Remote Sensing verandert, en wij veranderen mee.