X
GO

Tamme van der Wal

Partner

 Stuur een email |  +31 6 131 58 318|   Linkedin


Ik werk graag met organisaties en professionals aan het identificeren en verkrijgen van geo-informatie voor strategisch en innovatief gebruik. Ik ben actief tussen overheid-onderzoek-ondernemers en gebruikers. Ik ben daarmee de afgelopen jaren vooral in de landbouw actief, waar geo-informatie in allerlei vormen toegepast wordt, van boerderij tot Europese Commissie. Met name de toepassing van satellietnavigatie, aardobservatie en drones hebben mijn belangstelling en tegenwoordig ook i.c.m. IoT, data analytics en Open Data. Behalve aan de data inwinning werk ik aan de implementatie en acceptatie van technologie in complexe omgevingen met tegenstrijdige belangen. Ook help ik graag met het organiseren van financiering van projecten en programma’s rondom de verwerving van kennis, tools of data. Ik stimuleer graag samenwerking in allerlei innovatie-ecosystemen. 

Binnen AeroVision ben ik verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, het leiding geven binnen verschillende projecten, acquisitie en het beheer van ons relatienetwerk.

Ik werk daarnaast bij Wageningen Environmental Research als onderzoeker naar de impact van data-science.
 

Markten | Sectoren

Expertises

Precisie Landbouw

Adoptie van innovaties, ecosysteemontwikkeling, visie en strategie

Remote Sensing

Europese onderzoeksprogramma's; vertalen van wensen in technische specificaties en bestekken; visie en strategie ontwikkeling; 

IoT, Open Data, Data analytics

Begeleiden van innovaties en daarbij het identificeren van gebruik barrières

Satellietnavigatie & Aardobservatie

Ontwikkelen van innovatie-agenda’s, roadmaps en strategische ontwikkellijnen

Robots & Drones

Verkennen toepassingsmogelijkheden, exploitatieplannen; Ecosysteemontwikkeling.

 

Projecten
AgriFoodInnovation
: voor de provincie Brabant en Agrifood Capital ben ik projectleider voor de ‘digitale gewasketen’ waar ik met agrarische ondernemers, kennisinstellingen en overheid werk aan systeemsprongen in de landbouw. Ik kijk daarbij vooral naar de nieuwe mogelijkheden die digitalisering en dataficering bieden. De systeemsprong helpt de innovatie in de landbouw vooruit, met oog voor de economische belangen en tegelijkertijd de transitie naar een duurzamere landbouw te realiseren. (www.agrifoodinnovation.nl).

Greenpatrol: Met een Europees consortium werken we aan een robot-platform dat ingezet wordt voor detectie van ziekte en plagen in kassen. De robot rijdt autonoom tussen de paadjes door en de flexibele arm met camera bekijkt alle blaadjes op zoek naar de vroegste signalen van aantasting. Onze rol is om de gebruiker goed in beeld te krijgen en te houden. Eerst voor de eisen en specificaties en uiteindelijk ook voor gebruik en de business case.

BioScope: ik ben zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze spinoff BioScope. Deze startup is de eerste in Nederland die onafhankelijk van andere leveranciers, direct toepasbare kaarten maakt op basis van Remote Sensing. Onze kaarten laten bijvoorbeeld zien waar groei achterblijft of waar een mesttekort optreedt. BioScope is een samenwerking met LTO, wat ons in het hart van de agrarische dienstverlening brengt.

Artikelen
- "Snelle opmars van agrarische drone is toekomstmuziek"
- "BIOSCOPE; A farmers' perspective to remote sensing"