X
GO

Data-Innovatieve landbouw
Eén van de sectoren waar geo-informatie in sneltreinvaart de gangbare praktijk verandert is de landbouw. Het gebruik van satellietnavigatie en aardobservatie, drones, sensoren en een breed palet aan informatiediensten die kaartlagen combineren, zorgen voor een verbetering van de bedrijfsvoering. De inzet van data ondersteunt een efficiëntere (minder middelen) en effectievere teelt, waar ook nog vaak een hogere opbrengst mee gehaald kan worden. De specifieke context van de landbouw, met afhankelijkheden van weer en bodem en waarin dagelijks keuzes gemaakt worden maakt het ook niet eenvoudig om nieuwe technologieën generiek door te voeren.

De kennis van de landbouw, van het gebruik van technologie daarin en de mogelijkheden van data zet AeroVision in om inverschillende projecten aan precisielandbouw te werken. In de afgelopen jaren heeft AeroVision gewerkt aan bewustwording bij boeren van technologie, visievorming bij regionaal bestuur, invoering van innovaties en het overbruggen tussen technologie en gebruik. Voor dat laatste heeft AeroVision een dochteronderneming opgericht, BioScope, die nu samen met de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie LTO zich inzet voor laagdrempelig, dus eenvoudig en betaalbaar, gebruik van data voor precisielandbouw.

Projecten
AeroVision heeft aan verschillende projecten gewerkt binnen dit thema. Klik op onderstaande projecten om een impressie te krijgen wat wij doen.

 • Mistrale
 • Greenpatrol
 • CAPIGI
 • E-track - Europese samenwerking naar gebruik van GNSS in diervolgsystemen;
 • Fieldcopter - gebruik van GNSS voor drones en beeldverwerking voor precisielandbouw;
 • Beleidsverkenning smart farming Flevoland "Next Level Farming"
 • Programmaontwikkeling Agrifoodinnovation (prov. Noord Brabant) en projecten "Autonome Akker" en "Slimmer Telen"
 • Space Roadmap "ruimtevaart toepassingen in de precisielandbouw"
 • Haalbaarheidsstudie satelliet- en dronedata voor plaagdetectie in fruitbomen
 • TKI Innovatieprojecten topsector AgroFood (o.a. PL2.0, DISAC)
 • Valorisatieonderzoek radarkennis TUDelft voor irrigatie

 

Geef mij adviesBent u geïnteresseerd in wat wij voor elkaar kunnen betekenen? 
Neem contact op met één van onze experts. 

Tamme van der Wal
Bauke Abma