X
GO

Smart Society 4.0

Overheden en bedrijven maken steeds meer gebruik van sensoren en real-time informatiediensten om sneller, beter en beter geïnformeerd in te spelen op dynamiek. Steeds meer organisaties winnen data in, en passen dat toe op onderdelen van de stad. Wetenschappers en R&D afdelingen vertalen de laatste noviteiten in toepassingen en met kunstmatige intelligentie worden de snelheid en mogelijkheden van het dataverkeer verder verhoogd. Gemeenten verbeteren daarmee de verkeersstromen en handhaven milieuvergunningen en overlast (geluid, stank etc.), en o.a. vuilnisverwerkers, waterbedrijven, woon-coöperaties, beveiligingsbureaus, openbaar vervoer, pakketbezorgers en nog vele anderen meten en beslissen steeds meer op basis van data uit de stad.

Het gebruik van data kent een push-kant (omdat het kan) en een pull-kant (omdat het moet). Dit roept ook vragen op. Vragen over kosten en opbrengsten, over rechtmatigheid, over wenselijkheid en ethiek. Met workshops, hackathons en conceptontwikkeling helpt AeroVision om daar antwoorden op te vinden. Met onze neutrale positie, los van de belangen van ontwikkelaars en leveranciers helpen wij zo aan een duurzame realisatie van de smart city.


Het raakvlak tussen technologie en toepassing is ons werkterrein. In diverse projecten helpen we met het verkennen van mogelijkheden en grenzen van nieuwe technologie, van 5G tot satellietdata. In die projecten kijken we ook naar de menselijke maat. Naast de gebruiker of klant, lopen er op het speelveld nog heel veel andere belanghebbenden die soms (vaak) geen stem hebben in de ontwikkeling. Bovendien levert het een golf aan nieuwe bedrijvigheid op, van inwinning (sensors), via data-opslag tot aan beslissingsondersteuning. Zowel start-ups en multinationals werken aan de nieuwe data-gedreven stad. AeroVision helpt ook hen om proposities af te stemmen op de vaak nog niet gestelde vragen.

Projecten
AeroVision heeft aan verschillende projecten gewerkt binnen dit thema. Klik op onderstaande projecten om een impressie te krijgen wat wij doen.
BioScope
HelloBin
Climate-smart city Copernicus Hackathon

Geef mij advies


Bent u geïnteresseerd in wat wij voor elkaar kunnen betekenen? 
Neem contact op met één van onze experts.

Leon Hendriks
Tamme van der Wal