X
GO

HelloBin


Steeds meer huishoudelijke stromen worden gescheiden ingezameld, wat bij gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties een steeds groter beroep op de flexibele inzet van mensen en middelen doet. Alles moet efficiënter en goedkoper gebeuren. Dat vraagt om slimme vraag gestuurde navigatiesystemen, gevoed met actuele en accurate informatie. Samen met de afvalbedrijven Meerlanden, ROVA, Omrin, de gemeenten Amersfoort en Haarlemmermeer en drie commerciële partijen is vorig jaar een haalbaarheidsstudie gestart. Wat blijkt, er zijn naast afvalinzameling nog 2 kansrijke thema’s vastgesteld waarbij satellietdata een toegevoegde waarde kunnen hebben: openbaar groen (bladgroei en vitaliteit) en gladheidsbestrijding. Bijvoorbeeld satellieten die de bladgroei en de vitaliteit van bomen monitoren. Inspectie van dergelijke beelden vooraf kan voor een gerichtere aansturing van de groendienst zorgen. Gebruikers zijn straks in staat andere afwegingen te maken en efficiencyvoordelen te behalen zonder dat ze de basisservice hoeven te verwaarlozen of een wezenlijk thema als veiligheid tekort hoeven te doen.

Wat is de rol van AeroVision binnen dit project?
Samen met Tech-bedrijf Jewel en TerraSphere spelen we in op huidige behoeften van de gemeenten. Actuele satellietdata is op meerdere vragen en voor verschillende steden toe te passen.

Meer informatie & contact 
leon.hendriks@aerovision.nl 
  https://business.esa.int/projects/hellobin