Nieuws

Category
Nieuwe weblog; Multi-Multi-Hyper

Nieuwe weblog; Multi-Multi-Hyper
18-03-2019 - Remote Sensing heeft de afgelopen jaren een enorme transitie doorgemaakt: Copernicus - het Europese aardobservatie-programma - levert hoge kwaliteit data met hoge frequentie én als open data. Met nam...
Lees meer...


GreenPatrol Nieuwsbrief; Midterm review in april 2019

GreenPatrol Nieuwsbrief; Midterm review in april 2019
04-03-2019 - AeroVision is partner in het Europese Horizon 2020 GreenPatrol-project. Het doel is om  een innovatieve en efficiënte robot voor geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in kassen te ontwikkelen. De robo...
Lees meer...


Negende succesvolle ICC-aanbesteding verticale luchtfoto’s Regio Schiphol

Negende succesvolle ICC-aanbesteding verticale luchtfoto’s Regio Schiphol
20-02-2019 - "Via een openbare Europese aanbestedingsprocedure is op 14 januari jl. de opdracht voor de uitvoering van perceel 1 gegund aan BSF-Swissphoto en voor perceel 3 aan Eurosens. Het contract met Cyient...
Lees meer...


Gezamenlijke inkoop GEO-Diensten 2019

Gezamenlijke inkoop GEO-Diensten 2019
18-02-2019 - Binnen het samenwerkingsverband “ICC Regio Schiphol Bevlogen” (ICC) worden vanaf 2013 – aanvullend aan de inkoop van actuele luchtfoto’s – jaarlijks GEO-Diensten ingekocht. Het betreft diensten met b...
Lees meer...


Kwaliteitsonderzoek Geoinformatievoorziening Gemeente Amersfoort 2018

Kwaliteitsonderzoek Geoinformatievoorziening Gemeente Amersfoort 2018
11-02-2019 - De gemeente Amersfoort heeft AeroVision in 2018 gevraagd om objectief vast te stellen wat de kwaliteit is van de huidige geoinformatievoorziening, gerelateerd aan de informatiebehoefte vanuit de orga...
Lees meer...


Onderzoek naar gezondheid van palmplantages met behulp van remote sensing

Onderzoek naar gezondheid van palmplantages met behulp van remote sensing
06-02-2019 - Remote sensing kan een belangrijke oplossing zijn voor veel verschillende applicaties. Dit was één van de conclusies uit het onderzoek van onze AeroVision collega Maggie Mulley, en haar co-schrijvers...
Lees meer...


AeroVision komt met de Smart City Geodata Scan®

AeroVision komt met de Smart City Geodata Scan®
13-11-2018 - Met de Smart City Geodata Scan® weet iedere gemeente of de geodata voorziening op orde is om de kansen van smart cities te benutten. Geodata is niet alleen een breinaald om datasets te koppelen, he...
Lees meer...


Drones demo-dag oogst aanzien

30-05-2018 - Op 11 april 2018 organiseerde AeroVision voor de Stichting CAPIGI Foundation, het NLR en het Agrofoodcluster de Nationale  Drones Demonstratie Dag (NDDD).
Lees meer...


HelloBIN: Hulp uit de ruimte bij afvalverwerking

18-04-2018 - Het gebruik van satellietgegevens kan efficiencyvoordelen geven bij afvalinzameling, groenonderhoud en gladheidsbestrijding. Althans, dat is de verwachting van het project HelloBin. Of er een gezonde...
Lees meer...


2e Nationale Drones Demonstratie Dag in Marknesse

2e Nationale Drones Demonstratie Dag in Marknesse
31-03-2018 - Voor de tweede keer organiseert AeroVision de Nationale Drones Demonstratie Dag voor landbouwtoepassingen voor de Stichting CAPIGI Foundation , NLR en het Agrofoodcluster. Op 11 april 2018 wordt i...
Lees meer...